Pasar menjadi tempat kegemaran syaitan kerana banyaknya bilangan manusia di tempat tersebut.
Click here to read more »