Haha saya memulakan kategori ini dengan step terakhir dalam pembikinan sesebuah video iaitu Bagaimana kita mem-publish (render) video yang telah selesai diedit. Bagi saya langkah ini adalah langkah pertama kerana anda boleh berbuat apa sahaja dengan teknik dan kaedah mengedit video, rambu rambang pun boleh, tapi akhir sekali, anda pastinya ingin menghasilkan video yang berkualiti tinggi dan saiz yang rendah. Kata kunci dalam proses render adalah 'bit rate'. Hipotesis yang dibuktikan benar adalah: Semakin tinggi bit rate, semakin tinggi kualiti video, semakin besar ...
Click here to read more »