Dunia perubatan sebenarnya dunia yang unik. Unik dalam erti kata mempunyai ruang yang terasing daripada hukum dunia manusia biasa. Dalam mengenalpasti penyakit yang dihadapi manusia, proses pertama yang mesti dilalui adalah history taking. Kata mudahnya, history taking bermula apabila seorang doktor bertanya, 'Pakcik sakit apa?' Pensyarah universiti juga selalu menegaskan history taking yang cemerlang selalunya menyumbang 60-80% kepada diagnosis penyakit. Sentuh-sentuh dan x-ray kadang-kadang hanya menyumbang kepada confirmation, mengesahkan sangkaan yang dibuat. Dalam history taking, manusia perlu bercerita. Tiada rahsia antara manusia ...
Click here to read more »