Sesungguhnya manfaat itu tidak terdapat pada orang yang hebat, manfaat itu didapati oleh orang yang hebat. Walaupun pada perkara yang biasa-biasa.
Click here to read more »